La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Els quioscos de begudes. A l'apartat anterior ja hem exposat alguns quioscos que servien begudes compaginant-ho amb la venda de periòdics, i també, excepcionalment, algun que s'hi dedicava exclusivament. El 1917 es va concedir permís a Artur Clara per ampliar en dues més les dues taules que tenia al seu quiosc de refrescs a la Devesa (DdGAN, 10/3/1917). El 25 de maig de l'any següent passava a les comissions corresponents la petició de Clara.
El 1920, Narcisa Cargols demanava autorització per col·locar una vidriera al seu quiosc de la plaça de la Independència (DdGAN, 30/4/1920). La mateixa peticionaria sol·licitava l'any següent establir un quiosc al passeig central de la Devesa, el que va ser desestimat per l'Ajuntament (DdGAN, 6/3/1921).

Rambla Verdaguer. A la dreta, el quiosc de begudes. 1909

(Ampliar) - Rambla Verdaguer. A la dreta, el quiosc de begudes. 1909. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

A tocar els Jardins de la Devesa, el 1920 ja hi havia un quiosc de begudes. El 3 d'octubre, i després d'una llarga discusió a l'Ajuntament, es va aprovar per 6 vots contra 4 d'autoritzar la Societat Energia Elèctrica de Catalunya de passar una línia elèctrica pel passeig central de la Devesa destinat a l'enllumenat del quiosc de begudes (DdGAN, 3/10/1920).

El quiosc de begudes de la Rambla Verdaguer des d'un punt elevat. 1910-1920

(Veure la imatge sencera) - El quiosc de begudes de la Rambla Verdaguer des d'un punt elevat. 1910-1920. Josep Thomas Bigas. CRDI - Ajuntament de Girona.

A la dècada dels anys 20 del segle XX varen proliferar a diversos indrets de la ciutat. El 1923 es va concedir autorització a Josep Soler de Estor per instal·lar un quiosc de refrescs a la plaça Calvet i Rubalcaba (DdGAN, 22/6/1923), i també, uns mesos més tard, un altre al mateix peticionari al passeig de Sant Francesc, a tocar l'antic convent de Sant Francesc de Paula (DdGAN, 21/10/1923).

Passeig central de la Devesa. A la dreta, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1906-1918

(Ampliar) - Passeig central de la Devesa. A la dreta, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1906-1918. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona

L'any següent, Narcisa Cargol presentava una petició a l'Ajuntament per construir "un kiosco de mamposteria" a la plaça de la Independència (DdGAN, 23/1/1924), sol·licitud que va ser denegada (DdGAN, 25/1/1924). Al mes següent tornava a demanar el permís (DdGAN, 29/2/1924). A partir d'aquest moment se'n perd la pista documental.
El mateix any, Pere Pujolràs entrava una instància a l'Ajuntament demanant autorització per construir i explotar un quiosc de begudes a la Devesa (DdGAN, 16/11/1924). Dos anys més tard, es publicava a la premsa un anunci informant de la seva venda: "Ganga. Se vende en buenas condiciones el antiguo kiosco de bebidas de la Dehesa. Razón: Plaza Constitución, 2, bajos" (DdGAN, 29/1/1926). El 1935 Josep Mercader Sirvent sol·licitava permís per instal·lar un un quiosc-bar al passeig de la Devesa, petició que li va ser denegada (DdGAN, 17/10/1935).

Passeig central de la Devesa. Al centre, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1906-1918

(Ampliar) - Passeig central de la Devesa. Al centre, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1906-1918. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona

El 1927 es clausurava el quiosc de begudes a tocar l'antic convent de Sant Francesc de Paula. "La autoridad gubernativa ha ordenado la clausura del kiosco de bebidas sito en el Paseo de San Francisco, esquina al cuartel de Artillería, en virtud de denuncia formulada por varios vecinos de las calles de la Rutlla, Lorenzana, Ultonia y adyacentes, por escándalos que en el mismo se producían" (DdGAN, 26/6/1927). El 1943 trobem una concessió de traspàs del quiosc de begudes del costat de la Caserna d'Artilleria a favor de Mercedes Eudaldo Marcet (LSdG, 31/1/1943).
El 1931 l'Ajuntament va treure a pública licitació l'arrendament d'un quiosc de begudes al carrer del Carme, subhasta que va quedar deserta per manca d'interessats (DdGAN, 12/9/1931).

El quiosc d'en Montaña al camp de futbol de Vista Alegre de Girona. Al davant, dos equips de futbol. S'identifica a dalt: Sumsi I, Colls, Marquès, Pere Vila, Bosch, Gibert, Gadea, Salvi, Fàbrega, Teixidor, Casas, Ismael, Alvalat, Gauchia, Fernàndez, Rabas, Juanito i Montaña. A baix: Amadeu Oliva, Sumsi II, Quintana, Balançà, Pagès, Dalmau, Puig i Norat. 1921-1930

(Ampliar) - El quiosc d'en Montaña al camp de futbol de Vista Alegre de Girona. Al davant, dos equips de futbol. S'identifica a dalt: Sumsi I, Colls, Marquès, Pere Vila, Bosch, Gibert, Gadea, Salvi, Fàbrega, Teixidor, Casas, Ismael, Alvalat, Gauchia, Fernàndez, Rabas, Juanito i Montaña. A baix: Amadeu Oliva, Sumsi II, Quintana, Balançà, Pagès, Dalmau, Puig i Norat. 1921-1930. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona

A la plaça dels Vern i rambla Verdaguer també hi va haver durant un temps un quiosc de begudes. El 1931 es desestimava la petició d'instal·lació d'un establiment d'aquestes característiques que feia Josep M. López (LA, 18/12/1931, DdGAN, 16/12/1931). Al final de la Guerra Civil, s'ordenava al concessionari del quiosc de la plaça dels Vern que "retire las vallas y construcciones anexas al kiosco, dentro del plazo de ocho dias y por estar condicionada en este sentido la propia concesión" (EP, 15/6/1939).

L'Areny del riu Onyar amb el pont del Pes de la Palla i el pont del Carme. A la dreta, davant el convent de Sant Francesc de Paula, s'hi observa el quiosc de begudes. 1927

(Ampliar) - L'Areny del riu Onyar amb el pont del Pes de la Palla i el pont del Carme. A la dreta, davant el convent de Sant Francesc de Paula, s'hi observa el quiosc de begudes. 1927. Josep Jou Prés. CRDI - Ajuntament de Girona

Mesos més tard, s'acordava "legitimar y legalizar la concesión de instalación de un kiosco de bebidas en la Plaza de Bern a favor de don Casimiro Monsó de acuerdo a las condiciones de la propuesta" (EP, 4/8/1939). L'octubre es decidia "autorizar el traspaso de concesión del kiosco 'Canaletas', instalado en la plaza del Bern, a favor de doña Magdalena Femenías Bellapart de Ramón, a petición del actual concesionario. El nuevo dueño se subroga a las condiciones a que estaba sujeto el concesionario anterior" (EP, 11/10/1940).
El 1933 s'autoritzava a Ernest Cros l'explotació com a propietari d'un quiosc de begudes situat a l'Avinguda del 20 de Juny, actual tram de la Gran Via de Jaume I (EP, 11/5/1933).

Plaça dels Vern, amb el quiosc de begudes a l'esquerra. 1931

(Ampliar) - Plaça dels Vern, amb el quiosc de begudes a l'esquerra. A la dreta, el bar Can Botifarra. 1931. Salvador Crescenti Miró. CRDI - Ajuntament de Girona.

L'any següent s'acordava la concessió d'una pròrroga a favor de Joaquim Pascual per establir un quiosc de begudes en el lloc on tenia emplaçats uns cavallets a la plaça de la Independencia (DdGAN, 27/1/1934). El mateix any s'assenyalava "a Joaquim Pascual en concepte d'arbitri per a ocupació de sòl amb el kiosc el permís de construcció del qual li fou prorrogat, en el passeig de Canalejas, la taxa de dues pessetes mensuals per metre quadrat de superfície; sense perjudici dels altres arbitris que en relació a dit quiosc puguin devengarse per ocupació de via pública amb taules, anunci, etc., als quals seran d'aplicació les taxes generals establertes en les Ordenances corresponents" (LA, 12/2/1934).

Anunci publicat al 'L'Autonomista'

Anunci publicat al 'L'Autonomista'. 26/6/1931.

El 1939 Ramon Foix Casas sol·licitava autorització per instal·lar un quiosc de begudes, refrescs i entrepans a l'avinguda de Ramon Folch, permís que li va ser denegat "por dificultar su instalación la visualidad y el buen aspecto del conjunto urbano", segons argumentava l'Ajuntament de la ciutat (EP, 28/7/1939).

Anunci publicat al diari 'Los Sitios de Gerona'

Anunci publicat al 'Los Sitios de Gerona'. 18/2/1947.

L'any 1938 s'esmenta l'existència d'un quiosc de begudes a l'antic passeig de Sant Francesc. S'informava que "la noche de ayer fueron sorprendidos unos muchachos comprendidos en la edad de los 13 a los 17 años en el momento en que trataban de penetrar en el kiosco de bebidas situado en las proximidades del Cuartel de Artillería" (F, 29/3/1938). El 1943 es fa referència al que hi havia a la rambla Primo de Rivera (anteriorment Rambla Pi i Margall i actualment vial de ponent de la Plaça de Catalunya) (LSdG, 14/7/1943). Aquest quiosc encara es documenta gràficament el 1959.

Façana del cinema Coliseu Imperial, a la plaça Independència. A la dreta, el quiosc. 1920-1936

(Ampliar) - Façana del cinema Coliseu Imperial, a la plaça Independència. A la dreta, el quiosc. 1920-1936. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona

El 1942 s'inaugurava un quiosc a la plaça del Carril (actual plaça poeta Marquina), propietat del restaurant de l'estació de França. La notícia deia així: "El excelentísimo señor Gobernador civil, y el Capitán Jiménez, Jefe de los Servicios Provinciales de Educación Física del Frente de Juventudes, a las siete y media de la tarde tienen anunciada la llegada de la carrera en la Plaza del Carril, coincidiendo dicha llegada con la Inauguración del kiosco de bebidas propiedad del restaurante de la estación, el cual ha invitado a un vino de honor a los corredores y a las Autoridades y Jerarquías que asistan al acto" (EP, 13/8/1942).
A la dècada dels anys 60 del segle XX l'activitat dels quioscos de begudes va anar descaiguent, fins a desaparèixer totalment, la majoria absorbits per la oferta dels bars i cafeteries amb terrasses, que, d'alguna manera, en són els hereus històrics.

Passeig central de la Devesa. Al centre, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1930-1940

(Ampliar) - Passeig central de la Devesa. Al centre, davant l'entrada als Jardins, s'hi observa el quiosc de begudes. 1930-1940. Fotografia Unal. CRDI - Ajuntament de Girona

El cinema Coliseu Imperial, a la plaça de la Independència. A la dreta, l'inici del passeig Josep Canalejas i el pont d'en Gómez, amb el quiosc. 1925-1935

(Ampliar) - El cinema Coliseu Imperial, a la plaça de la Independència. A la dreta, l'inici del passeig Josep Canalejas i el pont d'en Gómez, amb el quiosc. 1925-1935. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona

La Gran Via de Jaume I a l'altura del carrer Sèquia. En primer terme, la cúpula del quiosc de begudes. 1930-1940

(Ampliar) - La Gran Via de Jaume I a l'altura del carrer Sèquia. En primer terme, la cúpula del quiosc de begudes. 1930-1940. Salvador Crescenti Miró. CRDI - Ajuntament de Girona

El quiosc d'en Montaña al camp de futbol de Vista Alegre de Girona. 1969

(Ampliar) - El quiosc d'en Montaña al camp de futbol de Vista Alegre de Girona. 1969. Salvador Crescenti Miró. CRDI - Ajuntament de Girona


Abreviatures

- DdGAN = Diario de Gerona de Avisos y Notícias. - NL = Nueva Lucha. - LL = La Lucha - LG = Lo Geronés - EP = El Pirineo - LSdG = Los Sitios de Gerona - F = Front.


Anunci de refresc

Anunci de refresc. Publicat al 'Diario de Gerona de Avisos y Noticias'. 24/4/1929.

Anunci de refresc

Anunci de refresc. Publicat al diari 'El Autonomista'. 10/8/1931.

Anunci de refresc

Anunci de refresc. Publicat al diari 'El Autonomista'. 9/6/1931.

Article publicat al diari 'La Lucha' oposant-se a la instal·lació d'un quiosc de begudes a la Rambla Verdaguer

(Ampliar) - Article publicat al diari 'La Lucha' oposant-se a la instal·lació d'un quiosc de begudes a la Rambla Verdaguer. 11/9/1908. El dia 3/10/1908, el mateix diari publicava que "El señor Balari interesó el pronto despacho de una instancia en la que se solicita autorización para instalar un kiosco en la Rambla de Verdaguer; le contesta el señor Leal de la Comisión de Fomento, que la instancia està pendiente de que el interesado presente el diseño del kiosco que trata de instalar, para evitar así la implantación de un adefesio".

Sol·licitud d'un quiosc de begudes a la plaça de la Independència

Sol·licitud d'un quiosc de begudes a la plaça de la Independència. Publicat al 'Diario de Gerona de Avisos y Noticias'. 18/3/1924.

Subhasta d'un quiosc de begudes al carrer del Carme devant
del Pont de la Font del Rei

Subhasta d'un quiosc de begudes al carrer del Carme devant del Pont de la Font del Rei. Publicat a 'El Autonomista', el 2/9/1931.

Anunci de subhasta d'un quiosc de begudes, publicat al diari 'El Pirineo'. 13/5/1939

Anunci de subhasta d'un quiosc de begudes, publicat al diari 'El Pirineo'. 13/5/1939.

Article publicat al diari 'Los Sitios de Gerona'

(Ampliar) - Article publicat al diari 'Los Sitios de Gerona'. 21/8/1949.

Article publicat al diari 'Los Sitios de Gerona'

(Ampliar) - Article publicat al diari 'Los Sitios de Gerona'. 27/8/1949.

Quiosc de refrescos a la cantonada de Jaume I amb el carrer Nou. 19/3/1959

(Veure imatge sencera) - Quiosc de refrescos a la cantonada de Jaume I amb el carrer Nou. 19/3/1959. Martí Massafont Costals. CRDI - Ajuntament de Girona.


[Tercera part]---Back--Index-- Next

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés