Inici Els municipis Paisatges naturals Cultura i lleure Gastronomia Edificis històrics i religiosos Recomanacions

Relleu de l'ermita de Sant Quirze d’Olmells. Segles IX-X

Relleu de l'ermita de Sant Quirze d’Olmells. Segles IX-X. 1988. Joan Segur. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

El papa Benet VI (?-974). Viquipèdia

El rei Jaume I a les portes de Maŷurca. Segle XIII

El rei Jaume I i el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou a les portes de Maŷurca. Segle XIII. Viquipèdia - (Ampliar)

Escut d'armes dels Rocabertí

Noble amb armadura completa de la cavalleria de Jaume I (mitjan segle XIII)

Noble amb armadura completa de la cavalleria de Jaume I (mitjan segle XIII). Dibuix de Francesc Riart - (Ampliar)

Carles I de Valois (1270-1325)

Carles I de Valois (1270-1325). Viquipèdia - (Ampliar)

Mare de Déu del Roser de Llers. 1925

Mare de Déu del Roser de Llers. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Torre del castell de Llers. 1988

Torre del castell de Llers. 1988. Joan Segur - (Ampliar)

Segells municipals de Llers. Publicat a "Geografia General de Catalunya", Joaquim Botet i Sisó (1908-1918).

El castell d'Hortal

El castell d'Hortal. Antoni Grifol, Viquipèdia - (Ampliar)


Llers

Història de Llers.

Les primeres referències documentals. El 1912, en el lloc anomenat Clapers, uns menestrals de Llers varen trobar, gairebé a la superfície, diverses tombes prehistòriques, orientades d'est a oest, limitades per lloses en posició vertical, sense cap material que les unís; no s'hi trobà cap objecte de ceràmica ni metàl·lic. També es documenta presència romana a la zona amb les troballes de material cer&àmic, especialment a l'entorn del mas Pi, al veïnat d'Olmells, on s'han localitzat abundants restes d'àmfores romanes. D'aquesta època s'han identificat algunes estructures de pedra amb paviments d'opus testaceum molt a prop del Castell.

Castell de Llers. Segle XIII

Castell de Llers. Segle XIII. Albert Sarola Juanola, Viquipèdia - (Ampliar)

El primer document on apareix esmentat Llers és en una butlla del papa Benet VI, adreçada a l'abat de Sant Pere de Rodes, Hildesind, en la que confirma la possessió del poble de Llers, entre d'altres, possessions que són confirmades el 982, (villa Lertio i villa Lercio); la parròquia de Sant Julià va ser llegada pel comte Bernat Tallaferro el 1020 al monestir de Sant Pere de Besalú.
La història del poble va lligada a la presència del castell de Llers, del qual es tenen notícies des del segle XI. Hi ha constància de la importància dels senyors de Llers als segles X i XI, el que fa suposar l'existència d'una fortificació per aquestes dates. Es documenta d'Arnau de Llers (1050) (1), i el 1107 es troben les signatures d'Arnau i Bertran de Llers en el document en què el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, i el comte de Besalú, Bernat III, es fan mútua donació dels seus comtats en cas que ambdós morissin sense fills hereus. En el mateix periode els senyors de Llers passen a ser vassalls dels comte de Barcelona.

30 de gener de 1087. Donació que fa Bernat Gaubert a Santa Maria de Vilabertran d'un alou situat als comtats de Peralada i Besalú, a les parròquies de Santa Àgata de Capmany, Sant Miquel de Solans i Llers

30 de gener de 1087. Donació que fa Bernat Gaubert a Santa Maria de Vilabertran d'un alou situat als comtats de Peralada i Besalú, a les parròquies de Santa Àgata de Capmany, Sant Miquel de Solans i Llers. Biblioteca de Catalunya - (Ampliar)

Llers medieval. Els propietaris del castell, la família Llers i Guillem de Cervià, que ho van ser des del segle X, el van vendre a la família Rocabertí pels volts de l'any 1270. Els vescomtes de Rocabertí es van mantenir, des d'aquest moment, com a senyors del castell i de la vila de Llers. Varen començar unes importants obres per a fortificar l'edifici. Aquesta fortificació va patir el 1274 el setge de Jaume I 1274, que pretenia sotmetre els nobles catalans per a ajudar militarment al rei de Castella, la qual cosa va provocar un seguit de revoltes que van fracassar, havent de pagar fortes contribucions al comte-rei. El 1285, com a represàlia pels fets de Sicília, el rei francès Felip l'Ardit, va envair les terres de la comarca. Llers va resistir, tal com explica Bernat Desclot, però el castell finalment va caure i Carles de Valois, fill del rei de França, hi va ser coronat com a "rei dels catalans".
A causa dels efectes del terratrèmol que va patir la comarca els anys 1427 i 1428, el senyor de Llers va demanar els veïns de les Escaules i Pont de Molins una contribució per a portar a terme les reformes del castell. Les dues viles, que depenien directament de Llers, s'hi van negar i van aprofitar aquest episodi per a reclamar la seva independància, la qual cosa no van aconseguir fins dos segles més tard.
Durant les Guerres Remences, el 1462, un exèrcit francès va atacar Llers, i encara que va resistir, com a conseqüència dels efectes de la guerra, els terratrèmols i les epidèmies, la població va minvar notablement.

Restes de l'església volada el 1939 a Llers. 1996

Restes de l'església volada el 1939 a Llers. 1996. Quim Roser. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Del segle XVII al XX. Des de mitjan segle XV compartien la senyoria els vescomtes de Rocabertí i els Perellós-Fenollet-Torrelles-Lanuza, però el 1625 el vescomte Francesc Jofre de Rocabertí recuperà el domini total de la baronia, que mantingueren els seus descendents fins a la fi de l’Antic Règim. Els Rocabertí cediren al segle XVIII una bona part de les terres ermes a la gent del poble; les varen artigà i plantaren vinyes i oliveres; amb les pedres dels erms es feren les tanques i les característiques barraques amb pedra seca i volta cupular i portes d’arc de mig punt, interessant mostra d’un tipus d’arquitectura popular d’arrel molt antiga.
Durant la Guerra de Successió de la primera dècada del segle XVIII, les tropes borbòniques van ocupar la vila i el castell. La fortalesa va quedar greument afectada per culpa d'una explosió.
La Guerra Gran (1790-1795), l'enfrontament entre la França revolucionària i Espanya, també va afectar la vila, que va ser ocupada per les tropes franceses, la retirada de les quals va ser només un breu parèntesi; l'any 1808 va esclatar la Guerra del Francès que, igualment, va tenir com a escenari la comarca de l'Empordà. L'ocupació francesa va provocar en els llersencs un sentiment de rebel·lió i varen practicar la desobediència civil, no pagant impostos.
El segle XIX, va ser protagonitzat per les successives Guerres Carlines entre els absolutistes i els liberals, durant les quals es va fortificar i utilitzar el recinte murallat del castell. Llers es va decantar pel bàndol liberal de la reina Isabel, per la qual cosa les tropes carlistes van saquejar la vila. A finals del segle, i com a conseqüència dels efectes causats per la fil·loxera, les plantacions de vinyes de l'Empordà es van veure greument afectades. Durant aquests mateixos anys, les oliveres es van veure igualment malmeses per una plaga, cosa que va provocar uns efectes devastadors en l'economia del poble. Es va poder recuperar la producció després de l'hivern del 1891.
Ja entrat el segle XX, la base econòmica de Llers continuava sent l'olivera. Tot i així, sistemàticament es va començar a substituir per la vinya, implantant els nous ceps provinents de França. Durant la I guerra Mundial (1914-1918) Llers es va aprofitar de la manca de carbó mineral de França venent la fusta de les oliveres que ja no donaven fruit.
Al final de la Guerra Civil, el 8 de febrer de 1939, amb la imminent victòria franquista, l'exèrcit republicè va volar el seu arsenal acumulat a l'església, unes 200 t de trilita, el que va provocar la destrucció total del temple i de gran part dels edificis del poble que es trobaven al seu voltant. Es té constància de la destrucció de l'església, el castell i diferents cases pairals com la de Can Capmany, Can Batlle, Can Comas o Can Casagran entre d'altres (2).

Torre del castell de Llers. 1988

Torre del castell de Llers. 1988. Joan Segur. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Els castells de Llers. La xarxa defensiva del castell de Llers era formada per onze castells. Dins la vila hi havia el castell de Bellver (o Inferior o d’Avall), vora l’església parroquial de Sant Julià, volat el 1939. A tramuntana de l’església parroquial, també molt pròxim, hi havia el castell de Cabrera; sembla que ja al segle XVIII havia estat convertit en habitatges. Un altre castell dins la vila era el castell Destorrent (o d’en Roig), que al segle XVIII ja no existia. Havien estat possessió de diversos personatges (Arnau de Biure, Arnau de Cabrera, Berenguera Destorrent) i tots tres passaren al segle XV a Jordi d’Assalit, que els deixà a l’hospital de Llers el 1488. El castell Desvinyol (o de Plavinyes o de Puigventós), desaparegut també al segle XVIII, i passà de mans de Gallard Desvinyol als senyors del castell d’Hortal.
Prop del veïnat de la Vall, a la carretera als Hostalets, hi havia el castell Desgüell (o de la Vall), al lloc que ocupa avui un casal dels segles XVII i XVIII, que al segle XVIII era dels barons d’Esponellà, i el Castell Sarraí, les restes del qual són prop del Mas de la Pujada (va ser de la família Prats-Mates, que Felip V va fer barons de Sarraí). Al vell camí de Llers a Pont de Molins hi havia el castell dels Gorgs, del qual hi ha escasses restes, mig kilòmetre al nord de l’anterior.

Accion del dia 7 de junio de 1794 entre el lugar de Llers y Puente de Molins en la q.e fueron derrotados los Franceses con pérdida de mas de 600 muertos 900 heridos y 14 prisioneros contandose entre los primeros el Teniente General bien reputado Labarre. Segle XVIII

Accion del dia 7 de junio de 1794 entre el lugar de Llers y Puente de Molins en la q.e fueron derrotados los Franceses con pérdida de mas de 600 muertos 900 heridos y 14 prisioneros contandose entre los primeros el Teniente General bien reputado Labarre. Segle XVIII. Universitat de Barcelona - (Ampliar)

El castell d’Hortal (anomenat també Ordal en documents antics) és a poc més d’un km a ponent de Llers, prop del Mas Estela; hi ha restes notables. Esmentat ja el 1099 en un pacte entre Bernat II de Besalú i el primer vescomte de Rocabertí, que el senyorejava el 1128, Ponç II d’Empúries se n’apoderà; el posseí des del segle XIII la família Hortal. Dels altres tres castells que formaven part de la xarxa defensiva abans esmentada dos són fora del terme: el de Molins a Pont de Molins i el de les Escaules a Boadella; el tercer és el de Montmarí. Aquest castell s’alçava en un petit tossal a la dreta de la Muga, prop de la divisòria entre el municipi de Pont de Molins amb els de Llers i Boadella. El mateix cingle protegia el castell per ponent, per tramuntana i per llevant, únicament a migdia restava sense defensa natural. Actualment les ruïnes del castell de Montmarí consisteixen en una construcció de planta rectangular protegida, a migdia, per uns murs que se li adossen en angle recte.
El castell principal estava situat en una zona fronterera, al principi amb el comtat d'Empúries. Així, el 1128, el comte Ponç Hug d'Empúries s'apoderà de diversos castells entre ells el de Llers. Va ser, però, derrotat i Llers tornà al seu antic senyor. Durant la segona meitat del segle XIII, el castell passà a la família Rocabertí que el 1276 hi construí importants fortificacions. Abans del setge de Girona de 1285, l'exèrcit francès trobà gran resistència en el castell de Llers, fortalesa clau de l'Empordà, que va ser pres, després de molts esforços, pel rei Felip l'Ardit. Posteriorment, el castell de Llers continuà tenint un paper important en la defensa de la frontera nord catalana. El 1292, disposava d'una guarnició de 15 homes.
Els vescomtes de Rocabertí continuaren posseint el senyoriu. L'any 1319, feren jurament de fidelitat al bisbe de Girona per uns drets eclesiàstics relacionats amb la fortalesa. Un segle més tard, el 1409 el castell de Llers ja havia estat incorporat a la corona. Durant la Guerra dels Remences (1485), els pagesos s'apoderaren del castell. Des de mitjan segle XV compartien la senyoria els vescomtes de Rocabertí i els Perellós-Fenollet-Torrelles-Lanuza, però el 1625 el vescomte Francesc Jofre de Rocabertí recuperà el domini total de la baronia, que mantingueren els seus descendents fins a la fi de l'Antic Règim.

Evolució demogràfica de Llers

Evolució demogràfica de Llers. Les dades dels anys 1497-1553 s'han estimat en base als focs: 1497, 56 focs; 1515, 64 focs; 1553, 70 focs. Les dades del període 1717-1981, corresponen a població de fet; a partir de 1990, població de dret. Dades recents extretes d'Idescat. - (Ampliar)


Bibliografia
"Llers", Antoni Egea i Codina. 2019. Quaderns de Revista de Girona, Diputació de Girona. ISBN 84-1580-874-9
"Historia de la Villa y Castillo de Llers. Premio de la Dirección General de Bellas". 1966. Revista de Girona, núm. 34.
"Llers. Els homes i els fets", Antoni Egea i Codina. 1979. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, vol. 14.
"El recinte murallat de la Força de Llers", Antoni Egea i Codina. 1984. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, vol. 17.
"Llibre de racionaris de la vila i del castell de Llers". Gregori Pallisser. 1730.


Notes
(1) Arnau de Llers havia reunit les possessions paternes dels Cervià (el castell de Púbol i dominis a Bordils, Juià, la Pera i Cassà de Pelràs) i per part de mare, la baronia de Llers, que comprenia també Pont de Molins, amb dominis a Sant Llorenç de la Muga, Bassegoda, Rocabruna, Beget i Segueró. Un descendent seu, Guillem de Cervià, vengué la baronia de Llers, abans del 1276, als Rocabertí. - (Tornar al text)

(2) El barri del castell era anomenat antigament la Vila d’Amunt i hom anomenava Vila d’Avall al de l’església, més inferior, on hi havia l’hospital medieval esmentat el 1309 i amb una capella dedicada a la Mare de Déu del Carme, la capella de Sant Sebastià, feta al segle XVI per un vot de poble, i el castell de Bellver, edificis tots destruïts en l’explosió durant la Guerra Civil. - (Tornar al text)


 • www.llers.cat------Web oficial de l'Ajuntament de Llers.

 • (Imatges base capçalera: Viquipèdia)

  Història de Llers

  Escut oficial de Llers

  Escut oficial de Llers.

  Mapa de Llers

  Situació del municipi de Llers dins la comarca de l'Alt Empordà

  Església Parroquial de Sant Julià. 1988

  Església Parroquial de Sant Julià. 1988. Joan Segur. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Ramon Berenguer III (1082-1131)

  Ramon Berenguer III (1082-1131). Viquipèdia - (Ampliar)

  Escut del comtat d'Empúries

  Escut d'armes del comtat d'Empúries.

  Felip III l'Ardit rei de França (1245-1285)

  Felip III l'Ardit rei de França (1245-1285). Viquipèdia - (Ampliar)

  Mare de Déu del Roser de Llers. 1925

  Mare de Déu del Roser de Llers. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  La reina Peronella d'Aragó i el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona - Filippo Ariosto (1586-1587)

  La reina Peronella d'Aragó i el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona - Filippo Ariosto (1586-1587). Viquipèdia - (Ampliar)

  Sant Crist de Llers. 1918

  Sant Crist de Llers. 1918. Josep Salvany i Blanch. Biblioteca de Catalunya - (Ampliar)

  Soldat d'Infanteria lleugera. Guerra Gran, 1793

  Soldat d'Infanteria lleugera. Guerra Gran, 1793. Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés