Inici Els municipis Paisatges naturals Cultura i lleure Gastronomia Edificis històrics i religiosos Recomanacions

Església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925

Església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

El papa Benet VIII (Ca. 980-1024

El papa Benet VIII (Ca. 980-1024. Viquipèdia - (Ampliar)

Escut del comtat d'Empúries

Escut d'armes del comtat d'Empúries.

26 d'abril 1102. Testament de Guillem Ramon; deixa a Santa Maria de Vilabertran 30 sous pels que té empenyorat un mas a Vilajoan, i 16 sous pels quals té empenyorat un mas a Garrigàs

26 d'abril 1102. Testament de Guillem Ramon; deixa a Santa Maria de Vilabertran 30 sous pels que té empenyorat un mas a Vilajoan, i 16 sous pels quals té empenyorat un mas a Garrigàs. Biblioteca de Catalunya - (Ampliar)

Castell de Vilajoan. 1925

Castell de Vilajoan. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Retaule de l'església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925

Retaule de l'església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1970

Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1970. Foto Sprint. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

Segells municipals de Garrigàs. Publicat a "Geografia General de Catalunya", Joaquim Botet i Sisó (1908-1918).

Masia de Garrigàs. 1925

Masia de Garrigàs. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

La Torre de l'Estanyet, o Mas Moliner de Tonyà

La Torre de l'Estanyet, o Mas Moliner de Tonyà. Viquipèdia - (Ampliar)

Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1965

Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1965. Autor desconegut. Diputació de Girona - (Ampliar)

Castell d'Arenys d'Empordà

Castell d'Arenys d'Empordà. Albert Sarola, Viquipèdia - (Ampliar)


Garrigàs

Història de Garrigàs.

Formen part del municipi de Garribàs cinc pobles: Garrigàs, Arenys d'Empordà, Ermedàs, Vilajoan i el veïnat de Tonyà.

Garrigàs. L'any 1195 es documenta un personatge de nom Guillelmus de Garriganis. El 1279 i 1280 s'esmenta l'ecclesia de Garriganis i, al segle XIV, l'Ecclesia parrocialis sancti Michaelis de Garriganis. Joan Coromines considera el topònim Garrigàs derivat del nom personal gòtic Gàrika, etimologia que explica la grafia adoptada en el nomenclàtor de municipis de la Generalitat.
L’església parroquial de Sant Miquel de Garrigàs és romànica del segle XII, documentada els anys 1279 i 1280, d’una nau amb absis semicircular, construïda amb carreuada.

Església de Sant Miquel de Garrigàs. 1911

Església de Sant Miquel de Garrigàs. 1911. Valentí Fargnoli i Annetta. CRDI - Auntament de Girona - (Ampliar)

Arenys d'Empordà. L’església, el castell, la rectoria i alguns edificis formen el nucli principal del poble, seguint una primitiva estructura medieval que va ser modificada durant els segles XVI, XVII i XVIII per construccions populars. El nom del poble té l'origen en els arenys o sorrals del Fluvià. Havia estat anomenat també Arenys de Fluvià.
L’església de Sant Sadurní d’Arenys d’Empordà s’esmenta el 1019 en l’acta de constitució de la canònica de la seu de Girona, a la qual pertanyia. L’edifici actual, d’una nau amb capçalera semicircular, presenta estructures romàniques d’èpoques diferents i afegitons gòtics i posteriors. La part més antiga és l’absis, amb lesenes i arcuacions, del segle XI. El sector oriental de la nau, amb volta apuntada i construït amb grans carreus escairats, és obra romànica dels segles XII-XIII. La nau va ser allargada a la primeria del segle XIV. La porta, d’arc adovellat, és datada el 1306. Sobre aquest tram occidental es bastí una torre de defensa. Sobre els altres murs de l’església hi ha restes de fortificació. El campanar i una capella lateral són d’època barroca.

Maquinària de la central hidroelèctrica i el salt d'aigua d'Arenys d'Empordà. 1920

Maquinària de la central hidroelèctrica i el salt d'aigua d'Arenys d'Empordà. 1920. Fotografia Unal. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

El 1944 un grup d’artistes empordanesos, sota la coordinació de l’arquitecte figuerenc Pelai Martínez i Paricio, decorà l’interior del temple en homenatge al crític d’art madrileny José Francés, que s’establí al lloc quan es casà amb Àurea de Sarrà, propietària del castell d’Arenys. S’hi destaquen les pintures de l’absis de Ramon Reig, les talles del patró i de la Mare de Déu del Roser, de Frederic Marès, un davallament pintat sobre fusta, de Francesc Labarta, i un plafó de ceràmica de La Bisbal d'Empordà, del pintor Marià Baig.

Castell d'Arenys d'Empordà

Castell d'Arenys d'Empordà. Antoni Grifol, Viquipèdia - (Ampliar)

El castell d'Arenys d'Empordà. El castell d’Arenys d’Empordà havia estat possessió de la família Palol. El 1319 Dalmau de Palol va retre homenatge al bisbe de Girona per la meitat del delme de la parròquia d’Arenys. El 1576, Montserrat de Palol, el darrer senyor d’aquest cognom que posseí el castell, pledejà contra els propietaris de set masos del terme. Posteriorment, el castell passà als Sarriera-Cruïo;lles. És un edifici de planta rectangular, amb un petit pati central. Al segle XIX es van destruir els merlets i les garites angulars per construir la teulada actual; actualment és un edifici essencialment dels segles XVI-XVII bastit sobre el palau fortificat medieval.

Església d’Ermedàs a Garrigàs. 1827

Església d’Ermedàs a Garrigàs. 1827. Adolphe Hedwige i Alphonse Delamare. Museu Nacional d'Art de Catalunya - (Ampliar)

Ermedàs. Al fer les obres de l'autopista, a la dècada dels 70, al terme d'Ermedàs va aparèixer el jaciment anomenat la Qüestió d’en Solà on es localitzà un conjunt de 14 sitges i restes de dos fons de cabana, a més d’una banqueta excavada a la roca natural, on s’havien fet diferents forats per ser emprada per a sostenir àmfores. Un fragment pivot d’àmfora que es trobà encara in situ dins un dels forats mostra que la funció d’aquest banqueta era la mateixa que la dels bancs de càntirs que encara s’utilitzen a les masies.
En aquest jaciment s'hi trobaren fragments de ceràmica indígena grisa o vermellosa; peces ovoides, algunes decorades amb franges de pintura blanca; trossos de kalathos decorat amb pintura vermella; fíbules tipus la Tène II, un collar (torques) de bronze i una destral de basalt. L’aparició de la ceràmica campaniana A va permetre datar el jaciment entre els segles III i II aC. Els materials menys antics que s’hi trobaren foren els fragments d’àmfores del tipus Dressel I dels segles II-I aC. Les campanyes d'excavacions les va emprendre el Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona, que dirigia Miquel Oliva Prat.

1603. Capitulacions matrimonials d’Antiga, vídua de Benet Geli, pagès de Palau-saverdera, amb Antoni Pujol, pagès oriünd de Pals i habitant de Masarac, fill d’Antoni Clotes, àlies Pujol, pagès de Garrigàs, i de la seva esposa Antiga

1603. Capitulacions matrimonials d’Antiga, vídua de Benet Geli, pagès de Palau-saverdera, amb Antoni Pujol, pagès oriünd de Pals i habitant de Masarac, fill d’Antoni Clotes, àlies Pujol, pagès de Garrigàs, i de la seva esposa Antiga. Fons Ajuntament de Girona - (Ampliar)

El 1092 el prevere Arnau Gausbert donà al priorat de Santa Maria de Lladó l’alou d’Ermedàs (Ermetanos) amb la seva església de Santa Maria: “suum alodiu quod ille habebat in locum vocitatum Ermetanos, simul cum ipsa ecclesia sancte Marie"· El 1113 Guillelmus Berengarii de Ermedans va fer lliurament al monestir de Lladó, d'acord amb el testament del seu germà Ramon Berenguer, uns drets que tenia sobre ecclesiam sancte Marie de Ermedans. El 1124 el papa Calixte II confirmà els béns del priorat de Lladó entre els quals figura l’església sancte Marie Heremitanis. El 1279 i 1280 s’anomena ecclesia de Ermedanis i, en el segle XIV, l’Ecclesia parrochiali sancte Marie de Ermedanis.
El poble va ser propietat de la baronia de Creixell. A la fi del segle XVII formava part de la batllia reial de Siurana i al segle XIX, juntament amb el poble veí de Vilajoan, constituí un municipi independent.
L’església de Santa Maria d’Ermedàs, d’una nau capçada per un absis de planta semicircular molt aprofundida, és una mostra de romànic primitiu, bastida al segle X-XI. La porta és del 1798. Dins la rectoria, hi ha restes d’una altra nau amb absis semicircular, construït amb carreus, que són afegits al segle XII. No hi ha comunicació entre les dues naus. A l’interior de la rectoria hi ha l’entrada a una construcció subterrània excavada a la roca, d’uns 10 m de llargada, acabada en un petit recinte ovalat.

Església de Sant Miquel de Garrigàs

Església de Sant Miquel de Garrigàs. Josep Maria Viñolas Esteva, Viquipèdia - (Ampliar)

Vilajoan. El lloc és esmentat el 1119 en el testament d’Ermessenda, vescomtessa de Bas. Durant els segles XIII i XIV l’església de Santa Maria de Vilajoan és documentada com a parròquia. Aquesta església va ser donada al priorat de Lladó, el 1093. Actualment és sufragània de la parròquia d’Ermedàs.
L’església consta de dues naus romàniques juxtaposades, amb alguns afegitons posteriors. La nau situada al nord és la més antiga, construïda amb còdols, i l’absis té planta de ferradura. La nau és coberta amb volta de canó, que arrenca de banquetes, i l’absis, amb volta de quart d’esfera. Al presbiteri hi ha vestigis de pintures murals romàniques i es conserva una pica baptismal romànica. Durant el segle XVII Vilajoan formava part de la batllia reial de Siurana.

Castell de Vilajoan

Castell de Vilajoan. Josep Maria Viñolas Esteva, Viquipèdia - (Ampliar)

El castell de Vilajoan. El 1406 Galceran de Pontós (1) era senyor del castell i del lloc. Aquesta és la primera referència de l’edificació, que podria haver-se construït poc abans. L'antic palau-fortalesa, un dels més notables edificis civils del gòtic empordanès, va ser el centre d'un petit senyoriu. Com el seu veí el castell d'Arenys, es tracta de castells o torres in termini castri de Ciurana, que s'englobava en la vasta vegueria de Besalú. El trobem documentat el 1406. El 1493 va passar a la família Rocabruna, que en va mantenir la possessió fins a la fi del segle XVI.

Ermita de Santa Llúcia de Tonyà

Ermita de Santa Llúcia de Tonyà. Maite Oliva, Viquipèdia - (Ampliar)

El veïnat de Tonyà. En una butlla del papa Benet VIII a favor del monestir de Sant Esteve de Banyoles, datada el 1017, es confirmen les propietats que l’esmentat cenobi tenia in Tonamo. El 1231 el comte Ponç IV d’Empúries va vendre a l’abat Ramon de Santa Maria de Roses el castell de Siurana i tots els masos que posseïa dins la parròquia de Santa Coloma de Siurana. Tonyà pertany eclesiàsticament a aquesta parròquia i no a la de Garrigàs. El 1281 el comte Ponç V concedí permís als monjos de Roses per alçar una força a Tonyà, de la qual ja no queden restes. El 1592 Santa Maria de Roses, amb els béns que posseïa a Tonyà, passà a dependre de Santa Maria d’Amer. La capella de Santa Llúcia de Tonyà és una construcció de caràcter popular, totalment coberta d’arrebossat. Davant la façana té un pòrtic amb arcades de mig punt.

Evolució demogràfica de Garrigàs

Evolució demogràfica de Garrigàs. Les dades dels anys 1497-1553 s'han estimat en base als focs: 1497, 46 focs; 1515, 22 focs; 1553, 30 focs. Les dades del període 1717-1981, corresponen a població de fet; a partir de 1990, població de dret. Dades recents extretes d'Idescat. - (Ampliar)


Bibliografia
"Garrigàs". Joan Ferrerós i Serra. 2017. Quaderns de la Revista de Girona. Diputació de Girona. ISBN 84-1580-847-3.


Notes
(1) Galceran de Pontós va ser un donzell que apareix documentat el 1406 com a senyor del castell de Vilajoan, on residia. Es va casar amb Francesca de Rocabruna i un dels seus fills, Galceran de Rocabruna va ser abat del monestir de Sant Quirze de Colera. - (Tornar al text)


 • www.garrigas.cat------Web oficial de l'Ajuntament de Garrigàs.

 • (Imatges base capçalera: Viquipèdia)

  Història de Garrigàs

  Escut oficial de Garrigàs

  Escut oficial de Garrigàs.

  Mapa de Garrigàs

  Situació del municipi de Garrigàs dins la comarca de l'Alt Empordà

  Església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925

  Església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  El papa Calixte II (Ca. 1050-1124)

  El papa Calixte II (Ca. 1050-1124). Viquipèdia - (Ampliar)

  Castell de Vilajoan. 1925

  Castell de Vilajoan. 1925. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Mare de Déu de Vilajoan. 1930

  Mare de Déu de l'església de Santa Magdalena de Vilajoan. 1930. Joan Subias Galter. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Maquinària de la central hidroelèctrica i el salt d'aigua d'Arenys d'Empordà. 1920

  Maquinària de la central hidroelèctrica i el salt d'aigua d'Arenys d'Empordà. 1920. Fotografia Unal. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Festa d'homenatge a l'arqueòleg Miquel Oliva Prat, nomenat fill adoptiu del municipi: sortida de l'església dels feligresos. 1974

  Festa d'homenatge a l'arqueòleg Miquel Oliva Prat, nomenat fill adoptiu del municipi: sortida de l'església de Garrigàs dels feligresos. 1974. Narcís Sans Prats. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Església de Santa Maria de Vilajoan. 1970

  Església de Santa Maria de Vilajoan. 1970. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1970

  Església de Santa Maria d'Ermedàs. 1970. Foto Sprint. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  Àurea de Sarrà (1889–1974), nom artístic d'Àurea Serra i Adrià

  Àurea de Sarrà (1889–1974), nom artístic d'Àurea Serra i Adrià. Viquipèdia - (Ampliar)

  Castell de Vilajoan. 1988

  Castell de Vilajoan. 1988. Joan Segur. CRDI - Ajuntament de Girona - (Ampliar)

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés