Inici Els municipis Paisatges naturals Cultura i lleure Gastronomia Edificis històrics i religiosos Recomanacions

Porta de Santa Maria de Lladó. Detall

Porta de Santa Maria de Lladó, segle XII. Detall. - (Ampliar)

Retaule de Santa Bàrbara. Segle XV. Obra del Mestre de Sant Julià i Santa Basilissa. Procedeix del priorat de Santa Maria de Lladó

Retaule de Santa Bàrbara. Segle XV. Obra del Mestre de Sant Julià i Santa Basilissa. Procedeix del priorat de Santa Maria de Lladó. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

Porta de Santa Maria de Lladó. 1900-1908

Porta de Santa Maria de Lladó. 1900-1908. Juli Vintró Casallachs. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

4 de juliol de 1096. Testament de Guillem Sunifred on disposa deixes per a Santa Maria de Vilabertran, Santa Maria de Lladó, Sant Pere de Montagut, Santa Maria de Batet i Sant Jaume de Puliger

4 de juliol de 1096. Testament de Guillem Sunifred on disposa deixes per a Santa Maria de Vilabertran, Santa Maria de Lladó, Sant Pere de Montagut, Santa Maria de Batet i Sant Jaume de Puliger. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

Arquivoltes de la façana de Santa Maria de Lladó. Detall

Arquivoltes de la façana de Santa Maria de Lladó. Detall. - (Ampliar)

Pica d'aigua beneïda. 1889-1916. Lladó

Pica d'aigua beneïda. 1889-1916. Lladó. Autor desconegut. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. - (Ampliar)

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Òcul probablement romànic a les dependències de Santa Maria de Lladó

Òcul probablement romànic a les dependències de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Dependències monacals de Santa Maria de Lladó

Dependències monacals de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Passadís interior sota la casa prioral que accedeix a la plaça del priorat de Santa Maria de Lladó

Passadís interior sota la casa prioral que accedeix a la plaça del priorat de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

El Ribot (Lladó). Marià Llavanera Miralles, Ca. 1919

El Ribot (Lladó). Marià Llavanera Miralles, Ca. 1919. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

Interior de la nau de Santa Maria de Lladó

Interior de la nau de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Porta de Santa Maria de Lladó. 1911-1944

Porta de Santa Maria de Lladó. 1911-1944. Valentí Fargnoli Iannetta. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

Capitell procedent del claustre a l'interior de la nau de Santa Maria de Lladó

Capitell procedent del claustre a l'interior de la nau de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)


Localitzacions
Sant Feliu de Lladó
42º 14' 57" N
2º 48' 50" E
Santa Maria de Lladó
42º 14' 52" N
2º 48' 49" E

Lladó d'Empordà

Història de Lladó d'Empordà.

1. Les primeres referències. La primera documentació del lloc de Lladó es troba en l'acta de dotació, per part del comte-bisbe Miró, d'unes vinyes i terres del terme de Lucduno al monestir de Sant Pere de Rodes l'any 977. Diversos documents del 1017 esmenten Ecclesia sancti Felicis de Ledono i Ecclesia Sancti Felicis de Letuno, i un de 1031, in termino Letonense.
Un d'anterior, datat el 960, de la parròquia de Sant Feliu, un document l'original del qual s'ha perdut i només se'n conserva un regest, esmenta que el levita Serfdedéu dóna al monestir de Sant Pere de Camprodon uns alous que té del comte Gausfred d’Empúries a Lladó d’Empordà, en els vilars de Lodares i Salvatella (Regest del s. XVI, Monacals d’Hisenda, vol. 859, Arxiu de la Corona d'Aragó). L'any 1089 es restaura el culte i la vida monàstica que hi havia hagut en època visigòtica, aquest cop, sota la regla de Sant Agustí, a Santa Maria de Lladó, al voltant del que es crea la vida del poble.

Porta d'entrada de Santa Maria de Lladó. Detall del timpà i les arquivoltes

Porta d'entrada de Santa Maria de Lladó. Detall del timpà i les arquivoltes. - (Ampliar)

2. Al voltant de la canònica. El monestir es va fundar el 1089, quan els esposos Adalbert i Alamburga, van reconèixer que tenien el domini injust de diverses propietats a les rodalies que els seus avantpassats havien usurpat, i decidiren renunciar als seus drets en benefici dels clergues que hi farien vida regular (1). El bisbe de Girona Berenguer decretà que els preveres hi visquessin sota la regla de Sant Agustí.
Poc a poc la comunitat s'anà enriquint gràcies a diverses donacions. A començament del segle XIII i gràcies a un deixa important, el priorat va fundar un Hospital de Pelegrins. El 1124 el papa Calixt II aprovà la fundació de Santa Maria de Lladó i l’estatut canonical, i també va els va confirmar tots els béns del priorat (2). En temps del prior Arnau de Coll (1136-96) s’inicià la construcció de l'església de Santa Maria i la resta de dependències monàstiques, que es encara conserven bastant malmeses.
El 1285, quan es produí la invasió de Felip l’Ardit de França, els monestirs de la comarca, pel fet que el Papa de Roma havia atorgat a aquestes conteses bèl·liques la consideració de croada, o bé se'n desentengueren, o bé es posaren al costat dels francesos.

Canònica de Santa Maria de Lladó

Canònica de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

Sembla que darrere la defecció dels defensors del castell de Pontós, en els quals confiava el rei Pere II, hi havia el prior de Lladó Berenguer de Pontós (prior entre 1272 i 1305). El rei, a la tornada de Panissars, ordenà, des de Bàscara, el segrestament dels béns dels monestirs de Banyoles, Vilabertran i Lladó.
Per al priorat de Lladó va ser molt important retenir la jurisdicció civil i criminal del lloc de Santa Maria del Vilar, al Vallespir, aconseguida el 1303, perquè donava vot i veu al monestir en les Corts de Catalunya. El prior Ramon I de Biure (1328-1348) aconseguí del rei Alfons III unes lletres de salvaguarda i el dret de poder hissar, per privilegi de l’any 1333, la senyera reial. El prior s’havia queixat de les depredacions comeses per Bernat de Rocabertí. El 1353, en temps del prior Ramon II de Biure, el bisbe de Girona atorgava permís perquè a Santa Maria de Lladó i a les seves filials es donés culte a sant Lambert amb honors de patró i es pogués celebrar la seva festa el 17 de setembre. El monestir posseïa relíquies d’aquest sant, des de temps molt reculat, que havien estat portades de Flandes.

Vista de Lladó. 1890-1928

Vista de Lladó. 1890-1928. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. - (Ampliar)

Com totes les canòniques catalanes, va ser secularitzada el 1592 pel papa Climent VIII, tot i que la butlla de secularització no va ser promulgada a Lladó fins el 1596, quan n’era prior Jeroni Garbí. A partir d’aleshores subsistí com a col·legiata fins el 1835, que amb la desamortització de Mendizábal es va haver d’abandonar.
Al final del segle XVIII i al començament del segle XIX, la vila i el monestir patiren les conseqüències de la Guerra Gran i de la invasió napoleònica. L’any 1808 foren cremats l’arxiu i altres dependències de Santa Maria.
Durant la Guerra del Francès, fra Pere Barraca, prior de l’abadia agustiniana de Lladó i oncle per part de mare del bandoler Josep Pujol i Barraca, àlies Boquica, es va refugiar al Collell on també s’hi trobaven altres personatges banyolins, com mossè Antoni Arnautó i Llistolella, responsable d'organitzar la rereguarda de les tropes, el cobriment de les baixes, el proveïment de queviures i municions i l’atenció hospitalària dels ferits, fra Antoni Prim, monjo cambrer del monestir de Sant Esteve; el pare Gaietà Comte, religiós servita del convent del Puig de Sant Martirià, i altres religiosos que s’havien dispersat poc abans de l’ocupació banyolina del general Lechi, com també ho havien fet els monjos de Sant Esteve.
La població de Lladó, després d’experimentar un augment considerable durant els segles XVIII i XIX causat per la prosperitat agrícola, especialment del vi i de l'oli (de 536 habitants el 1717 havia passat a 1.447 h el 1857), va tornar a assolir, arran de la crisi produïda per la fil·loxera i l’èxode rural, una població semblant a la del 1718. El 1900 hi havia 979 habitants, el 1970 havien davallat fins a 628, el 1975 fins a 597 i el 1990 hi restaven 481 habitants. El 2018 la població mostrava un increment, amb 787 habitants censats.

Carrer Gran de Lladó. 1911-1931

Carrer Gran de Lladó. 1911-1931. Valentí Fargnoli Iannetta. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

3. El nucli antic de Lladó. És un conjunt monumental inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, situat al voltant de l'església de Santa Maria i de les restes conservades de l'antiga canònica. L'urbanisme d'aquesta zona presenta diverses places i carrers estrets, disposats en pendent, que en origen eren empedrats i actualment han estat arranjats.
Algunes travessies presenten passadissos coberts per voltes de canó i rebaixades que comuniquen el nucli. Les cases que el conformen, determinades per les restes de la canònica, són rectangulars, amb les cobertes de teula de dues vessants i distribuïdes en planta baixa, pis i golfes. Majoritàriament, les obertures són rectangulars i presenten els emmarcaments bastits amb carreus de pedra, amb les llindes planes. Bona part d'aquests edificis presenten trams del parament d'origen medieval. Les construccions són bastides en pedra sense treballar de diverses mides, disposades irregularment i lligades amb abundant morter de calç.

La plaça i l'església de Sant Feliu de Lladó. Vista de la façana de l'església i de la plaça del poble. 1911-1931

La plaça i l'església de Sant Feliu de Lladó. Vista de la façana de l'església i de la plaça del poble. 1911-1931. Valentí Fargnoli Iannetta. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

4. L'església de Sant Feliu de Lladó. Les primeres notícies documentades daten de l'any 1017, on consta com Ecclesia sancti Felicis de Ledono i Ecclesia Sancti Felicis de Letuno. L'any 1109 va ser donada al priorat de Santa Maria. L'edifici actual el va fer construir el prior Tomàs Verdaguer al segle XVIII. En un carreu gravat consta que la nova església es començà l'any 1758 ("INCEPTUM SECTO KALEN, APRIL MDCCLVIII"). L'any 1761, data de finalització dels treballs, està inscrita en la façana flanquejant la porta. Va ser parròquia de Lladó fins l'any 1929 i actualment és tancada al culte i no es troba en bon estat de conservació.
L'actual temple, inclò a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, és d'una sola nau, amb capelles laterals, transsepte i capçalera carrada a l'exterior i poligonal a l'interior. A la façana hi ha la porta rectangular feta amb grans pedres ben tallades i decorada molt simplement amb motllures i, més amunt s'obre un rosetó. El contorn superior del mur és corbat. A l'esquerra de la façana es dreça el campanar de planta quadrada i té un cos superior de vuit arcades apuntades. Acaba amb una terrassa. Una torre quadrada molt més baixa, que es troba al costat oposat de la façana, és rematada per un teulat a quatre vents. Les voltes de la nau, les capelles i les capçaleres són de llunetes.

Claustre de la Col·legiata de Santa Maria de Lladó. 1911-1931

Claustre de la Col·legiata de Santa Maria de Lladó. 1911-1931. Valentí Fargnoli Iannetta. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

5. La Canònica de Santa Maria de Lladó. La vida monàstica a Lladó s'inicia l'any 1089 amb la construcció d'aquesta Canònica Agustina. L'actual església de Santa Maria era l'Església del Monestir. Actualment queden restes de la canònica, del claustre, de les dependències monacals i de la sala capitular. Majoritàriament restaurat, l'Ajuntament de Lladó ocupa part d'aquests edificis.
La construcció es va iniciar amb una sumptuositat extraordinària. Malgrat això, aquesta riquesa ornamental no va tenir continuïtat i per exemple, els capitells dels arcs torals de la gran nau central van quedar sense decoració.

Lipsanoteca amb inscripció amb caràcters visigòtics de Santa Maria de Lladó

Lipsanoteca amb inscripció amb caràcters visigòtics de Santa Maria de Lladó. Actualment al Museu d'Art de Girona. - (Ampliar)

La façana va ser construïda en la primera època, en la qual es buscava l'esplendor i és indiscutiblement encara avui, un dels conjunts més notables d'escultura del segle XII. Les sis arquivoltes ens mostren una important diversitat de motius escultòrics: entrellaçades, quadrades, ratllades, amb estries, etc. El timpà llis que ocupa l'espai entre les arquivoltes mostra restes aïllades policromades d'una pintura del gòtic tardà del segle XVI que segurament va substituir la pintura primitiva romànica. En els darrers anys es va restaurar tot el conjunt de la portalada i es va poder identificar el motiu de les pintures, que és una Epifania.
A la part superior de la façana hi ha una motllura horitzontal que separa la porta d'una finestra superior amb tres arquivoltes en mal estat i una columna als dos costats. El perímetre de l'església està solcat de diverses làpides sepulcrals de priors de la canònica, algunes del segle XIII.

Canònica de Santa Maria de Lladó

Canònica de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

La casa Prioral, que limita pel nord la plaça de l'església, amb la façana de la qual fa angle, mostra, encara aparell romànic i part d'una porta d'arc de mig punt. Els balcons del segle XVII i XVIII tenen baranes de forja de tradició romànica.
Per un passadís s'accedeix a l'antic pati del monestir, esdevingut ara una placeta, que centrava part de les dependències monàstiques: al nord la casa del Porcioner, a l'oest, una ala de la casa Prioral, actualment la rectoria, amb una finestra geminada gòtica, a l'est, l'indret que ocupava l'antiga església de Sant Joan, advocació que hi va perdurar fins a temps molt recents.

Paisatge de Lladó. Marià Llavanera Miralles, 1919

Paisatge de Lladó. Marià Llavanera Miralles, 1919. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

La Sala Capitular, amb una finestra romànica, d'altres més tardanes i un seguit de cinc grans òculs, que hom suposa romànics, la planta baixa és coberta amb volta rebaixada, el pis superior amb un enteixinat de fusta, molt deteriorat, sobre arcs de diafragma, al costat sud trobem uns porxos, fets cap al segle XVII, i adossats a uns altres d'anteriors, porten cap a un petit pati que ocupa l'indret de l'antic claustre al costat nord de l'església, la sala Capitular queda a l'oest. Als edificis d'aquest sector hi ha restes de voltes apuntades i un llenç romànic que des de l'absis corre paral·lel a la riera pel costat de llevant del conjunt.

Explicació clara y copiosa de la Doctrina Christiana sobre los manaments de la lley de Déu y de la Iglesia [...] compostas per los RR. PP. Missionistas del Colegi seminari de Sant Miquel de Escornalbou, escrita per lo fr. Magí Martí, havent començada lo dia 5 de mars de 1815, la qual dedica aa Maria Santísima del Lladó

Explicació clara y copiosa de la Doctrina Christiana sobre los manaments de la lley de Déu y de la Iglesia [...] compostas per los RR. PP. Missionistas del Colegi seminari de Sant Miquel de Escornalbou, escrita per lo fr. Magí Martí, havent començada lo dia 5 de mars de 1815, la qual dedica aa Maria Santísima del Lladó. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

Evolució demogràfica de Lladó d'Empordà

Evolució demogràfica de Lladó d'Empordà. Les dades dels anys 1497-1553 s'han estimat en base als focs: 1497, 27 focs; 1515, 24 focs; 1553, 30 focs. Les dades del període 1717-1981, corresponen a població de fet; a partir de 1990, població de dret. Dades recents extretes d'Idescat. - (Ampliar)


Bibliografia
"Lladó. Recull Documental (960 - 1940)", Bel Sabadí i Antoni Cobos.
"El priorat de Lladó i les seves filials" Pere Vayreda i Olivas, 1930. Biblioteca Balmes, Barcelona.
"El piorat agustinià de Santa Maria de Lladó i els seus priors", Lluís Prat i Torrent.
"La Garrotxa d'Empordà. Lladó, Cabanelles". Joaquim Tremoleda, Pep Minobis, Berto Minobis, 2003. Guies de Patrimoni Local. ISBN 84-95187-53-1


Notes
(1) "[...] La misericòrdia divina, que s’havia reservat aquest lloc [de santa Maria, mare de Déu, popularment anomenat Lladó, a l'original llatí vulgo vocatum Lotonense], inspirà en el cor d’un magnat de nom Adalbert i en el de la seva muller Alamburga i en el dels seus fills Gaubert, Guillem Pere i Arnau, canonge de Girona, en els terrenys dels quals es troba situada aquesta església de Santa Maria, perquà aquell lloc fos restaurat i, en la mesura del possible, fos retornat a l’esplendor del culte divíM del primer temps. Els damunt dits reconegueren que aquest lloc havia estat retingut injustament i indignament pels seus familiars, i per voluntat seva el van retornar amb grans mostres de devoció, mitjançant una escriptura de donació, i amb generositat d’esperit van concedir l’esmentat lloc, amb les esglesioles de Santa Maria i Sant Joan". (De l'Acta fundacional de Santa Maria de Lladó, 4 d’abril de 1089). - (Tornar al text)

(2) "[...] Amb aquest nostre present decret confirmem la regla de vida canònica que heu professat i a vosaltres i als vostres successors que continuaran en la mateixa vida religiosa, us confirmem com a possessió vostra tots els béns que en el present hàgiu pogut adquirir d’una manera legítima per a la vostra vida en comú, entre els quals esmentem nominativament aquests: l’església de Sant Feliu amb tots els seus drets i tots els alous que l’esmentada església de Santa Maria sembla que té dintre els termes d’aquesta parròquia; els predis que té o ha de tenir a la parràquia de Sant Andreu de Borrassà; també les esglésies de Santa Maria d’Ermedàs amb tots els alous que hi posseeix; també la cel·la de Sant Tomàs, situada al bisbat d’Osona, amb totes les seves pertinences; l’església de Santa Maria del Vilar, al bisbat d’Elna i la de Sant Miquel de Fontfreda i la de Sant Cristòfol de l’Estela, també les possessions que teniu a la parròquia de Sant Pere de Navata i els molins que teniu al Fluvià. Totes les donacions i deixes que van fer a l’esmentada església els senyors de Creixell, com també els predis que foren de Berenguer Guillem de la Clusa i de Pere Amblard i els seus hereus.". (De la Butlla del papa Calixt II a la canònica de Santa Maria de Lladó, 6 de febrer de 1123). - (Tornar al text) • ca.llado.cat------Web oficial de l'Ajuntament de Lladó d'Empordà.

 • (Imatges base capçalera: Viquipèdia)

  Història de Lladó d'Empordà

  Mapa de Lladó d'Empordà

  Situació del municipi de Lladó d'Empordà dins la comarca de l'Alt Empordà


  Lipsanoteca. Segle XI. Procedeix de Santa Maria de Lladó. Actualment, al Museu d'Art de Girona

  Lipsanoteca. Segle XI. Procedeix de Santa Maria de Lladó. Actualment, al Museu d'Art de Girona. - (Ampliar)

  Capsa àrabiga. Segle XI-XII. Procedeix de Santa Maria de Lladó

  Capsa àrabiga. Segle XI-XII. Procedeix de Santa Maria de Lladó. Museu d'Art de Girona. - (Ampliar)

  Església del Monestir de Santa Maria de Lladó amb un home. 1885-1911

  Església del Monestir de Santa Maria de Lladó amb un home. 1885-1911. Juli Vintró i Casallachs. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya - (Ampliar)

  Porta de Santa Maria de Lladó. Detall

  Porta de Santa Maria de Lladó, segle XII. Detall. - (Ampliar)

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Nau de Santa Maria de Lladó

  Nau de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Planta de l'església de Santa Maria de Lladó

  Planta de l'església de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Capitell procedent del claustre a l'interior de la nau de Santa Maria de Lladó

  Capitell procedent del claustre a l'interior de la nau de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Sarcòfag exempt antropomòrfic a la nau de Santa Maria de Lladó. Segles XII-XIII

  Sarcòfag exempt antropomòrfic a la nau de Santa Maria de Lladó. Segles XII-XIII. - (Ampliar)

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Façana de l'església de Sant Feliu de Lladó

  Façana de l'església de Sant Feliu de Lladó. - (Ampliar)

  Passadís interior sota la casa prioral que accedeix a la plaça del priorat de Santa Maria de Lladó

  Passadís interior sota la casa prioral que accedeix a la plaça del priorat de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Detall de la façana de Santa Maria de Lladó

  Detall de la façana de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Campanar de l'església de Sant Feliu de Lladó

  Campanar de l'església de Sant Feliu de Lladó. - (Ampliar)

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó

  Capitell de la porta de Santa Maria de Lladó. - (Ampliar)

  Autorretrat Marià Llavanera i Miralles (Lladó, 1890 – 1927)

  Autorretrat Marià Llavanera i Miralles (Lladó, 1890 – 1927). Museu Víctor Balaguer. Viquipèdia. - (Ampliar)

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés