La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Construcció d'estris de pedra. (Wikipèdia)

Crani fòssil d'Anteneandertal (Homo Heidelbergensis). (Wikipèdia)

Reconstrucció d'un Anteneandertal (Homo Heidelbergensis). (Wikipèdia)

Crani fòssil d'Homo Neanderthalensis. (Wikipèdia)

Reconstrucció d'un Homo Neanderthalis. (Wikipèdia)

Reconstrucció d'un Homo Neanderthalis. (Wikipèdia)


Index-Next

1. Els primers gironins. La Creu de Palau i la Costa Roja.

Malgrat no haver trobat al jaciments gironins cap evidència en forma d'esquelet que referencïi aquests primers habitants de les nostres terres, per les eines i tècniques constructives que feien servir, localitzades, entre d'altres, als jaciments de Costa Roja, Palau i també en el Puig d'en Roca, es pot assegurar que els primers ésser humans que trepitjaren Girona eren Anteneandertals, fa un mig milió d'anys, semblants, per tant, als descoberts a la Cova de l'Aragó, al Rosselló (1).

Les ocupacions més reculades en el temps es troben a la Costa Roja, al veí municipi de Sant Julià de Ramis, zona de contacte entre la depressió de l'Empordà i l'actual plana de Girona, just a la zona que forma el congost. Zona de pas, per tant, estratègica, tant per animals que seguien la via migratòria com pels mateixos caçadors. En aquesta zona s'han localitzat una gran quantitat d'objectes a l'aire lliure, el que suposa l'existència del campament humà més reculat dels coneguts fins ara.

A la zona de la Creu de Palau va aparèixer un grup d'ascles i còdols tallats per una o dues cares en forma rudimentària per obtenir-ne una superfície de tall, dels més vells trobats a Girona. Totes aquestes troballes se situarien entre els 700.000 i els 500.000 anys aC, anteriors a la ocupació, més tardana, del Puig d'en Roca, que seria l'indret més emprat pels caçadors del Paleolític Inferior.

L'ocupació de la Creu de Palau correspondria a petits grups de caçadors, menys d'una quinzena, que s'instal·laven en zones altres i estatègicament ben situades, o bé a les vores dels rius, per fer-hi curtes estades, de forma que es traslladarien de forma estacional d'un indret a un altre segons els recursos i la potencialitat de les zones. Les peces localitzades en aquest jaciment servien per tallar i esquarterar mamífers de gran dimensions, i amb les ascles trinxaven la carn que consumien.

Mamut i mastodont. (Wikipèdia)

Cronologia

Anys

Períodes

Localitzacions

0-200 aC

Romà

- Fundació de Gerunda

200-700 aC

Ibèric - Ferro

- Santa Eugènia de Ter
- Sant Julià de Ramis
- Sarria de Dalt
- La Creueta
- Montilivi

700-1800 aC

Bronze

- Bell-lloc del Pla
- Can Sant Vicens
- Can Simon

1800-2500 aC

Calcolític

- Carrer Joan Maragall

2500-5000 aC

Neolític

- Sant Julià de Ramis
- Puig d'en Roca

5000-10.000 aC

Mesolític

- Cova de les Goges

10.000-20.000 aC

Paleolític Superior

- Cau de les Goges

20.000-100.000 aC

Paleolític Mitjà

- Mont Aspre
- Can Garriga

100.000-200.000 aC

Paleolític Inferior

- Pedra Dreta
- Sobre Pedret
- Can Rubau
- Turó de la Bateria

200.000-500.000 aC

Paleolític Inferior

- Puig d'en Roca
- Palau
- Costa Roja

2. Els caçadors del Puig d'en Roca.

La descoberta del jaciment del Puig d'en Roca va tenir lloc l'any 1954-55, casual en les obres d'esplanació del turó. La direcció del primer equip que hi va participar va correspondre a Francesc Riuró, qui va recollir, en els túmuls dels enterraments neolítics, els còdols tallats que abocarien en la posterior descoberta del jaciment del Paleolític Inferior. En la divulgació de la troballa hi participà el, aleshores, director del Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació, Miquel Oliva i Prat.

El 1972 es va reprendre el treball, que anteriorment s'havia centrat en l'etapa neolítica, aquesta vegada sota la direcció de Josep Canal, i es va centrar en l'etapa paleolítica. La campanya va aportar nombrosos materials tallats que evidenciaven l'activitat cinegètica que, si bé no es trobaven restes dels animals caçats, sí que es podien conèixer per analogia amb altres llocs, com el bisó, l'ós, el cavall, l'elefant, el mufló, el cèrvol, el rinoceront, l'isard, la cabra, fins i tot el conill, el gat salvatge, la guineu i altres espècies avui inexistents.

Els grups que s'instal·laven al Puig d'en Roca transportaven els animals caçats, sencers o esquarterats, al seu campament, on eren consumits per la comunitat, que viuria en cabanes construïdes amb materials de l'entorn: pells i branques. Si bé els grups de caçadors devien ser reduïts, el nombre d'ocupacions de l'indret degué ser gran si atenem a la quantitat de materials lítics localitzats.

De no tanta intensitat d'ocupació com aquest jaciment, la continuïtat d'activitat humana a l'àrea ho testimonien els establiments del Turó de la Bateria, a la mateixa zona, Can Rubau, la Pedra Dreta i Can Garriga.

Als jaciments de la Pedra Dreta i el Turó de la Bateria, aquest anomenat així perquè durant la Guerra del Francès les tropes napoleòniques hi varen emplaçar canons, eren ocupacions especialitzades en la cera de grans mamífers. En el primer s'han localitzat restes òssies de cavall i de rinoceront, conjuntament amb ascles i algún còdol tallat. Les restes de foc trobades indiquen que els animals eren consumits pels caçadors al mateix indret.

En el segon, vora l'aigua del Ter i amb un domini excel·lent de la plana i del Congost, s'hi recolliren més de 500 materials lítics, entre els que abundaven els còdols tallats (choppers i chopping-tools), i ascles provinents de nuclis centrípets.

A la zona de sobre Pedret i el Pont Major, on hi ha Can Rubau, s'han localitzat abundants restes esquelétiques de bou, cavall, cèrvol, pantera, rinoceront i altres animals sense traces de descarnament, i amb poca abundància de material humà. Segurament es tractaria d'un indret que, per les escletxes i dolines que presenta, seria un parany natural, on alguns animals moririen víctimes d'accident o morts per altres animals

Tècnica de tallat d'un còdol

3. Els homes de Cromanyó.

Fa uns 30.000 anys arribaren a la plana de Girona homes i dones diferents dels que fins aleshores l'havien habitat. Aquests grups de moderns caçadors, amb tècniques de treball noves i una aparença més semblant a l'actual, començaren a freqüentar l'indret i fa uns 18.000-15.000 anys ja estaven instal·lats vora el Ter. Aquest establiment va coincidir amb una època de refredament considerable del clima: els nous habitants s'instal·laren en coves, caus i forats per protegir-se del ref rigorós de la plana.

Aquests dominaven una tècnica desconeguda pels habitants del Paleolític Superior: coneixien i utilitzaven la talla del sílex, de millor talla i efectivitat en les eines. Les estades temporals dels nous habitants es perllongaren fins a la instal·lació en el mateix indret de noves comunitats de ramaders i pastors post-palolítics. Les restes trobades d'aquesta època es limiten, pràcticament, a la Cova i al Cau de les Goges. En canvi, a la propera zona de Banyoles s'han trobat establiments de gran importància

Al Cau de les Goges, excavat per Pallarés i Vernet (1915-1920), els solutrians utilitzaven la part anterior del refugi com taller de peces, algunes ja fabricades pels seus avantpassats, com rascadors, raspadors i burins, i altres noves, com les fulles, ascles de sílex tallat per les dues bandes, molt aprimades i de gran eficàcia. També treballaven l'òs, indústria de la que s'ha localitzat una punta de secció rodona.

A la Cova de les Goges, prop de Can Garriga, destruïda l'any 1967 en eixamplar la carretera de Girona a Figueres, s'hi trobaren peces importants que varen sorprendre els primers excavadors l'any 1889: eren de petites dimensions, i estaven elaborades amb sílex i cristall de roca. El material utilitzat per a la construcció d'eines provenia de fora de la plana de Girona. Els estris fabricats, raspadors, burins, fulletes i rascadors, entren dins el complex del tipus , com cultura específica.


Notes

(1) - Eudald Carbonell i Enriqueta Pons, a "Girona abans de Girona" indiquen que, pel que fa al seu crani, cal remarcar-ne la capacitat, que es trobaria entre els 1.100 i els 1.200 cc. uns 300 menys que el gironí actual normal. Tenien un front tirat enrera, en lloc de l'actual totalment recte. Els sobreorbitals eren molt sortits i tenien una caixa craniana estreta de davant, i més ampla per darrera. La mandíbula era robusta amb les branques ascendents amples i massives.
Pel que fa a la locomoció, caminaven totalment drets, i la seva alçada oscil·lava entre 1,50 i 1,80 m. Les restes humanes més properes que s'han trobat són les de Mata, Banyoles, també d'un Anteneandertal, molt evolucionat, força més que els prototipus que hauria ocupat per primera vegada aquest indret. La "mandíbula de Banyoles" representaria un grup de caçadors molt més evolucionats que els que hi havia al Rosselló.

Tornar al text


Bibliografia

- "Girona abans de Girona. Prehistòria". Eudald Carbonell i Enriqueta Pons. Ajuntament de Girona. Quaderns d'història de Girona. 1987. ISBN 84-505-5302-4.

- "Els primers pobladors". Julià Maroto i Narcís Soler. Història de Girona. ADAC, 1991. ISBN 84-404-7571-3.

- "Els grans caçadors de l'època glacial". Julià Maroto i Narcís Soler. Història de Girona. ADAC, 1991. ISBN 84-404-7571-3.

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés