Mural de Domènec Fita, 1982
Informació-Back-Index-Next