11 de maig 2010. Museu d'Art. Plaça dels Apòstols 1
Index-Next