Mosca (Musca sp.)

L'insecte tradicional per excel·lència de Girona. Vinculat amb les llegendes ciutadanes sobre Sant Narcís i els alliberaments que va fer a la ciutat del jou francès, conviuen, i conviuran, amb els éssers humans amb constància històrica des de temps molt reculats. A la ciutat s'hi troben presents diverses espècies: les domèstiques, les de la fruita, les verdes, les blaves..., que, quan desapareixen a la tardor, hom diu que "se les ha menjat Sant Narcís" o "se les ha endut el sant".

Una de les plagues a què es veié sotmès l'Egipte descrit a l'Èxode va ser precisament la de les mosques. Al mateix Egipte era considerat un animal valerós i persistent, motiu pel qual va ser emprat com a símbol en condecoracions militars que es portaven honoríficament penjades del coll.

Articles relacionats

  • Sant Narcís. Tradicions i llegendes
  • Els tres sepulcres de Sant Narcís


    Back  • Condecoració militar egipcia, amb mosques d'or, procedent de l'aixovar funerari de la reina Ahhotep, a Dra-Abu-el-Nagga prop de Tebes (ca. 1554–1529 aC). Wikipèdia.