Baluard i Portal de Sant Cristòfol.

El portal de Sant Cristòfol es va obrir a la muralla de la Força Vella amb anterioridad a 1399; no obstant, el que avui és visitable és el resultat d'una restauració duta a terme el 1725, aproximadament. Aquest portal es trobava adjacent a la capella romànica dedicada a Sant Cristòfol que en el segle XVIII va ser convertida en baluard.


Dades de la imatge antiga. Revers: Postal editada per Edición Franquet - Gerona. Mides: 137 x 90 mm.

Font. Col·lecció particular, Girona.

Litografia. Col·lecció particular, Girona

Bibliografia.
  • La muralla de Girona. Dels orígens a l'enderrocament. David Iglésias i Franch. Ajuntament de Girona. Girona, 2003. ISBN 84-869523-21-9.
  • Historia de las fortificaciones y alojamientos militares de Girona. Carlos Díaz Capmany i Fernando Torres González. Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1998. ISBN 84-7820-412-1.


  • Back