Imatge: Dibuix de Carles Vivó a "Gervnda cvm figvris", publicat per l'Ajuntament de Girona, Fires 1989.

Exposició temporal.
Carles Vivó, una vida amb molts camins.
Un recorregut per l'ampli ventall d'activitats que va dur a terme des de mitjan dècada dels cinquanta fins entrat el segle XXI

26 d'octubre 2010 al 6 de febrer 2011

Per bé que la figura de Carles Vivó està estretament lligada a la recuperació d'un univers mític de misteris i llegendes sobre Girona, és indubtable que la tasca que va desenvolupar al llarg de més de mig segle ha contribuït a la dinamització de la vida cultural de la ciutat. Ja pels volts dels anys cinquanta Carles Vivó va indagar formes alternatives de creació artística, amb la voluntat de trencar amb la pobresa cultural i amb un ambient ofegat per la submissió al franquisme. Així, va conrear les arts plàstiques i, alhora, col·laborà amb el món del cinema i el teatre. Tal vegada va estrènyer vincles amb diferents institucions de la ciutat a través d'actes i actuacions culturals de diferent signe, que abasten des de l'organització i realització de conferències i exposicions fins a la tasca com a crític d'art, articulista o escriptor de contes, passant pel vessant més gràfic de dibuixant o escenògraf. La presència activa d'aquesta figura excepcional es pot rastrejar en el Círculo Artístico, en l'AFYC, en la Unesco, en l'ADAG, a Proscenium... i, en general, en totes aquelles institucions que han fet una aposta ferma per fomentar el creixement intel·lectual i cultural de la ciutat

Comissariat del projecte: Magdala Perpinyà.
Entrada lliure.
Organitza: Ajuntament de Girona.

Més informació a: www.girona.cat/museuciutat

Back-Index


© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés