Imatge: El Pati dels Rabins, al Centre Bonastruc ça Porta, final del recorregut pel Museu.

Veure'l-Back-Index

EL MUSEU.

El Museu d'Història dels Jueus, està situat entre el carrer de la Força, i el carrer de Sant Llorenç, al Centre Bonastruc ça Porta en ple Call de Girona.

El nom del centre que acull el Museu fa referència a l'important cabalista, també conegut com Mossé ben Nahman, Nahmànides o Ramban.

LA COL·LECCIÓ.

El Museu d'Història dels Jueus ens condueix per la història de les comunitats jueves de la Catalunya medieval, i fonamenta el recorregut en exemples extrets de la història dels jueus gironins i en material arqueològic i documental relatiu a la comunitat de Girona o procedent d'altres indrets d'Europa. El Museu ha estat pensat i dissenyat per contenir la major i més acurada informació relativa a les comunitats jueves medievals que es pugui localitzar en un centre públic a l'Estat espanyol.

Les diferents sales del museu relaten aspectes de la vida dels jueus a l'edat mitjana; fan referència a la vida quotidiana i familiar al call, a l'organització interna de les comunitats, al cicle vital, al calendari, a les festivitats, als costums i tradicions de la població jueva, com era una sinagoga catalana, quins elements la constituïen i quina era la seva funció com a centre comunitari d'oració i estudi. També recrea el cementiri de Montjuïc a través de les impressionants làpides amb inscripcions hebrees, que constitueixen la col·lecció lapidària hebrea més important del país.


© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés---------------------