Imatge: © Fira de Girona

Veure'l-Back-Index

LA SITUACIÓ.

El Palau firal de Girona, Fira de Girona, es troba dins el Parc de la Devesa, parc natural ciutadà en el que també, i just al seu costat, es localitza l'Auditori i Palau de Congressos de la ciutat, forman un conjunt on es celebren els esdeveniments de la ciutat.

Tanmateix, a escassa distància s'hi troben les dues joies modernistes de la ciutat: l'edifici de la Punxa i la Farinera Teixidor, obra cabdal de l'arquitecte Rafael Masó i Valentí (1880-1935).

FIRA DE GIRONA.

Al 1984, a la ciutat de Girona, es constitueix legalment la Institució Firal de Girona, entitat de caràcter oficial, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per l’acompliment dels seus fins.
L’ Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, la Diputació de Girona, i el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya són les corporacions promotores.
Els objectius de la Fira són la promoció i el foment  del comerç, la indústria i els serveis que li estan encomanats, l’expansió dels intercanvis comercials mitjançant la creació i coordinació de tot tipus de manifestacions firals:  fires de mostres generals o bé fires i salons sectorials o monogràfics.
L’any 1988 s’inaugura oficialment el “Palau de Fires de Girona”, les obres del qual finalitzaren el 3 de juny de 1989.
D’acord amb la llei d’activitats firals de 1994 la Institució Firal esdevingué, d’ençà del 19 de març de 1998, Fundació Privada Fira de Girona, els òrgans de govern de la qual són: El Patronat i El Comitè Executiu.
A dia d’avui, la dinàmica i l’empenta de Fira de Girona ens ha demostrat que es van complint els objectius; comptem amb 14 manifestacions firals, 7 organitzades per la Fira de Girona, 4 amb socis i 3 de promoció externa, a més d’ un  diversificat  munt d’activitats extra-firals.
Podem dir, doncs, que la Fira de Girona es l’escenari dels vostres èxits.

(Text de www.firagirona.com)

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés---------------------