Imatge: Sala de pintura gòtica.

Veure'l-Back-Index

EL MUSEU.

El Museu d'Art, es troba al Palau Episcopal, un dels edificis més notables de la ciutat, adosat a la Catedral, obert a la plaça dels Apòstols. És un conjunt que s'ha anat configurant en diferents èpoques. Les primeres notícies del palau són del segle X, i en el segle XII ja es documenta la construcció d'un palau. Al segle XIV diverses construccions donaren a l'edifici caràcter de fortificació. L'actual estructura és d'estil renaixentista del segle XVI.

Al segle XVII s'edificà una ala lateral que dóna a la plaça dels Lledoners, i al segle XVIII es construí una nova capella i es traslladaren els arcs romànics d'una galeria interior a la façana. Les darreres obres importants de remodelació i ampliació es van fer entre 1977 i 1991, per adequar-lo a les noves necessitats de Museu.

LA COL·LECCIÓ.

El Museu d'Art de Girona és el resultat de la presentació conjunta d'una part dels fons de l'antic Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts i dels fons del Museu Diocesà. Recentment s'hi han incorporat fons procedents de la Generalitat de Catalunya.

El fons actual consta d'uns 8.500 objectes que abarca del preromànic fins a l'actualitat dins l'àmbit geogràfic de les comarques de Girona.

Una part del fons es troba exposat a les sales permanents del museu. La seva disposició segueix, per una banda, l'ordre cronològic i per l'altra, agrupa mobiliari, objectes de ceràmica, de vidre i d'art litúrgic. L'exposició cronològica ve emmarcada pels diferents períodes artístics, des de la Sala 1 fins a la 18. L'última sala de l'exposició permanent acaba als anys 30 del segle XX.


© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés---------------------