La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

El primer document que esmenta el monestir és de l’any 988. L'església que pot veure's actualment, però, va ser construïda el 1130, un edifici de tres naus amb creuer i quatre absis, un a la nau central, dues a la zona de l'epístola i altre sota la torre del campanar. La portalada és més arcaica el que fa pensar que correspon a un edifici de construcció anterior.

El mur superior de la façana acaba amb una cornisa llisa molt prima, coronada al centre per una creu de pedra, de les anomenades cèltiques, amb els dos travessers dins un cercle, d'ús freqüent en el romànic.

Ampliar
(Ampliar) - La façana de Sant Pere de Galligants. Al fons, la Catedral

L'ample tram del mur inferior està separat del superior per una cornisa dentada, repetida en tot l'exterior de l'església, llevat de les absidioles del costat de l'epístola. L'extrem dret de la cornisa acaba amb un cap d'animal; el mateix hi devia haver al costat esquerra, que es degué malmetre i va ser substituït per una pedra simplement carejada.

En aquesta façana principal, a cada costat, hi ha una finestra amb arc de mig punt. La de la dreta és simple, i la de l'esquerra, doble. A l'alçada de l'arrencament dels arcs de la portalada, hi ha un sarcòfag muntat sobre dues carteles, sarcòfag que forma part de la col·lecció del Museu i va ser col·locat en aquest lloc l'any 1960. En un nivell més baix, a dreta i esquerra del mur, dos jocs de carteles més degueren suportar altres sarcòfags ara desapareguts.

Ampliar
(Ampliar) - Sarcòfag a la façana, sostingut per dues carteles amb representacions de rostres humans

La portalada del monestir

Està formada per cinc arcs en gradació sostinguts, alternament, dos d’ells per columnes estriades o elipsoidals i tres damunt el mateix mur que actua com a pilar. S'hi pot veure la tècnica de ferradura que, segons Josep Calzada i Oliveras ("Sant Pere de Galligants. La història i el monument"), són del tipus visigot.

L'arc interior presenta a la part lateral interior, a cada costat, dos carreus decorats, el carreu superior de l'esquerra amb un triple motiu vegetal, i l'inferior amb un entrellaçat de tipus circular, amb cercles de triple canya. A la dreta, el carreu superior ofereix un entrellaçat per passa per un cercle amb òvuls a l'interior, i a sota dues rodes, una de carro i l'altra de molí. El carreu inferior conté un motiu de llaceria amb elements vegetals.

El segon arc se sosté en dues columnes; la de l'esquerra acanalada amb estries verticals i capitell decorat amb dues àligues, un cap de boc a l'angle sortint, i l'àbac decorat amb cercles i òvuls. La columna de la dreta té estries helicoïdals i capitel decorat amb motius geomètrics. L'àbac oresenta una decoració romboïdal.

Ampliar
(Ampliar) - Decoració amb testes i grius. Dreta de la portalada

El tercer arc té decorades les dues cares vistents. A la més exterior, dinou circumferències gairebé tangents entornen un doble motiu floral. A la més interior, dos elements en relleu, una decoració més arcaica, en forma de creu de Sant Andreu. Aquest arc reposa sobre dos murs amb funci´ de pilars, decorats amb boles en relleu, que surten de la boca d'un cap humà amb braços i mans amb es que s'agafa la barba. A la mateixa posició d'aquest cap, a la banda oposada, una testa humana monstruosa amb la boca oberta cap avall, de la que també surten boles similars a les anteriors.

La imposta del costat esquerra continua l'arc anterior, amb una decoració de motius ondulats. La del costat dret, està decorada amb òvuls emmarcats per una circumferència.

El quart arc està decorat en les dues cares. A la part mé:s exterior, vint-i-sis circumferències en relleu, algunes contenen motius geomètrics variats i altres motius florals. A la part superior esquerra, no centrada, una circumferència envolta una mà en actitud de beneir. A la cara més interior d'aquest arc la decoració és floral, amb fulles a cada costat. L'arc descansa amb impostes, la decoració de les quals és continuació de les anteriors, sobre dues columnes.

Ampliar
(Ampliar) - Decoració esquerra de la portalada

La columna de l'esquerra té estries helicoïdals, i en el capitell representa dos animals fantàstics enfrontats, que recolzen una de les potes davanteres sobre un cap humà. La columna de la dreta té estries verticals i un capitell amb dos grius esquenats. La imposta està decorada amb òvals emmarcats per circumferències.

L'arc exterior, el cinquè, de secció també rectangular, i de radi ultrapassat, s'adapta a l'estructura dels quatre interiors. A la cara exterior presenta una decoració de llaceria, i a la cara lateral, circumferències que envolten motius florals o vegetals.

En la imposta del costat esquerra té tres figures humanes de mig cos, amb corona o nimbe, dues d'elles molt mutilades. A l'angle una testa fantasiosa amb barba. A la imposta del costat dret, molt malmesa, es conserva una figura humana de mig cos. Els carreus per sota d'aquestes dues impostes estan decorats amb dues mitges canyes que trenquen l'aresta del mur. Aquesta arc esta protegit per un guardapols de pedra, decorat amb seixanta òvuls, tots iguals menys un que té forma de cargol de mar.

Les darreres hipòtesis apunten a que aquesta portalada seria una obra anterior que s'incorporà a l'obra nova del segle XII. Calzada creu que es tractaria d'un treball del segle X, coetani de Sant Pere de Rodes.

Davant la façana hi havia hagut una escalinata, de la que en consten fotografies de principis del segle XX.

Ampliar
(Ampliar) - Interior de la nau il·luminada per la rosassa

La rosassa

Aquest element de la façana té unes dimensions de 345 cm de diàmetre total, 102 el cercle central, 19,5 el gruix exterior, 19 el gruix interior, i 85,5 cm d'alçada les columnes comptant la base i el capitell.

En la restauració que es va dur a terme sota la direcció de l'arquitecte Joan Maria de Ribot, es va comprovar l'existència d'una restauració anterior; així ho prova un capitell gòtic en mig d'una obra totalment romànica, així com també que en algunes columnes s'hi trobaren ànimes de ferro i de fusta.

Aquesta restauració va evidenciar , en el frontis dels arcs superiors, l'inscripció OMNES COGNOSCANT PETRUM FECISSE FENESTRAM, "tothom conegui que Pere ha fet la finestra". Aquest Mestre Pere, autor de la rosassa, sembla que també ho va ser del capitell dels grius del cinquè arc de la portalada.

La rosassa està constituïda a base d'un òculus central, molt ornat, que es desplega mitjançant columnes en un gran cercle d'arcs de forma semicircular. Dins i fora de l'església la rosassa està emmarcada per tres grans cercles esculpits i emmotllurats.

L'òculus central té una decoració fina. Entre dues sanefes circulars primes, decorades amb un motiu ondulat, hi ha una decoració floral amb tiges que acaben en jocs de cinc fulles i petites pinyes. Aquest element no té arestes, sinó un refondit d'un quart de canya, llis i amb vuit rosetes distribuïdes de forma equidistant. El gruix interior és totalment llis.

La rosassa té vuit arcs i tots són de dues peces, que se sostenen en columnes octavades, amb doble capitell. Una només en conserva un, de capitell, el gòtic indicat abans. Els capitells estan decorats amb motius monacals (figures que representen un abat assistit per dos monjos, monjos asseguts en setials, etc.) i també motius florals, grius amb ales i cues descomunals, i rostres i caps humans.

L'arqueòleg gironí Miquel Oliva deixà, entre les seves notes sobre aquest element arquitectònic, la indicació de que en ella es realitza un fenomen de projecció lluminosa. La rosassa es projecta en el quart de volta del fons de l'àbsis central en el solstici d'estiu, el 21 de juny, i pocs dies següents. Per poder-la contemplar a peu pla, s’exposa una reproducció en l’absidiola del monestir encarada al nord.

Planta del monestir de Sant Pere de Galligants

Ampliar
(Ampliar) - Cap d'animal a l'extrem de la cornisa superior de la façana

Ampliar
(Ampliar) - Relleus escultòrics del pilar de l'arc interior dret

Ampliar
(Ampliar) - Decoracions vegetals

Ampliar
(Ampliar) - Cartela antopomorfa que sosté el sarcòfag de la façana

Ampliar
(Ampliar) - Figura humana de mig cos, amb corona o nimbe, del cinquè arc

Ampliar
(Ampliar) - Vista exterior de la rosassa

Ampliar
(Ampliar) - Decoració dels arcs

[Galeria d'imatges]


Back-Index-Next

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés