Documentació / Documentación / Documentation

Documents / Documentos / Documents

1937. 15 de gener.
Programa d'actuació al Teatre Municipal de Girona, en el participà també el seu cunyat -i amic- Jaume Roca Delpech. Català

1939. 16 de juny.
Filiació del Servicio de Migración. Registro de Extranjeros" de Mèxic. Català Castellano

1942. 8 de febrer.
Felicitació personal de Josep Andreu Abelló. Català

1944. 20 de març.
IV Gran Concert Anual. Estrena de la Primera Simfonia en re. Català Castellano

1958. 2 de juliol.
Felicitació personal del Consell Nacional Català. Català

1960. 11 de maig.
Nomenament de N. Costa com Director Musical del "Festival Panamericano de Música Pablo Casals". Català Castellano

1961. 26 d'agost.
Atorgament del Premi "Mestre Nicolau" en els Jocs Florals celebrats a l'Alguer. Català

1973. 19 de setembre.
Atorgament del Premi "Joan Gols" en els Jocs Florals celebrats a Caracas, Veneçuela. Català

1973. 19 de novembre.
Atorgament del Premi "Pau Casals" en els Jocs Florals celebrats a Mèxic D.F. Català

1973. 19 de novembre.
Atorgament de l'accèssit "Viola d'Or i d'Argent" en els Jocs Florals celebrats a Mèxic D.F. Català

Correspondència / Correspondencia / Correspondence

1960. 31 d'agost. Carta de Pau Casals, amb indicacions sobre l'oratori "El Pessebre". Català Castellano

1960. 28 de setembre. Carta de Narcís Costa a Pau Casals, sobre incidències en els assajos de l'oratori "El Pessebre". Català Castellano

1960. 20 d'octubre. Carta de Pau Casals a Narcís Costa, resposta sobre assignacions en els assajos de l'oratori "El Pessebre". Català Castellano

1960. 21 d'octubre. Carta de Pau Casals a Narcís Costa, resposta sobre variacions en l'oratori "El Pessebre". Català Castellano

Articles / Artículos / Articles

1991. Conversant amb Narcís Costa i Homs. Miquel Bruguera. Català