Pau Casal i Narcís Costa, durant els assajos de l'oratori "El Pessebre". Acapulco, desembre de 1960.

Pau Casal i Narcís Costa, durant els assajos de l'oratori "El Pessebre". Acapulco, desembre de 1960.

Joan Alavedra. A l'estimat i admirat amic Costa Horts, que tan eficaçment ha treballat en "El Pessebre". Amb agraïment. Joan Alavedra

Narcís Costa i Horts.

Biografia.

El mestre Narcís Costa i Horts va néixer a Girona el 1907. El seu pare era músic i va ser el seu primer mestre; a l'edat de sis anys va començar els seus estudis de música. A Girona mateix, dels tretze als divuit anys, va estudiar Teoria, Harmonia i Contrapunt amb el mestre Josep Baró Güell. També a la seva ciutat s'inicià en l'estudi del piano, sota el mestratge de Josep Cantó. Més tard, a Barcelona, va seguir els estudis de Composició i Instrumentació amb Ricard Lamote de Grignon. Les seves primeres composicions datan d'aquesta època. El Quartet Barcelona del violoncelista Sants Sagrega, estrenà la seva primera obra de compositor: Quartet en fa menor el maig de 1936; amb motiu de l'èxit aconseguit, el Govern li concedí una beca per perfeccionar els seus estudis a Paris, estudis que no va poder dur a terme degut a l'esclat de la Guerra Civil. Posteriorment l'Orquestra Simfònica de Girona va fer publicar la seva Sardana Simfònica, d'extraordinària qualitat, acollida amb goig unànim. Guanyà per oposició el títol de Mestre de Pedagogia Musical, que otorgava el Govern de la Generalitat. L'any 1936, quan fou creada l'Orquestra d'Espectacles Públics de Girona, va ser-ne el mestre director.

L'any 1939 s'exhilà a Mèxic, on va cultivar, tothora amb grans èxits, el seu doble art de compositor i director. Inicialment es dedicà a activitats d'ensenyament particular i a la impartició de classes en escoles particulars incorporades. La Massa Coral de l'Orfeó Català, de la que va ser iniciador, el va tenir durant anys al seu pòdium. Hi va incorporar, per primera vegada, les seccions de veus femenines. A Mèxic, el 1944, va estrenar la seva Simfonia Primera i diverses obres polifòniques que l'acreditaren com a compositor de categoria. Un dels seus èxits més clamorosos fou el IV Gran Concert Anual celebrat al Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, en el qual s'estrenà la seva Simfonia en Re. L'Orfeó Català a Mèxic, que va fundar amb 102 veus, en les dècades dels 40 i 50, va tenir molta incidència, no sols en els centres artístics, sinó en qualsevol àmbit de caire cultural. En els Jocs Florals de la Llengua Catalana de 1957 guanyà el premi Pau Casals amb les seves Cinc Dances breus per a orquestra de corda

El 1960 Pau Casals va dessignar Narcís Costa a l'hora de preparar l'oratori El Pessebre, obra que va estrenar a Acapulco amb l'assistència d'oients de tot el món. El mateix any va presentar l'estrena de la seva suite Historieta Musical

El 1961 va resultar guanyador del premi Antoni Nicolau en el Jocs Florals celebrats a l'Alguer per la seva composició Abril per a orquestra simfònica. El 1966 a Caracas, Veneçuela, se li va concedir el premi Joan Gols pel seu Cicle de Cançons. En el terreny literari, l'any 1973, residint ja a Girona, en els Jocs Florals celebrats a Mèxic se li va atorgar, en poesia, un accéssit a la Viola d'Or i Argent per la seva obra Nadal 1938, i en música el premi Pau Casals- per l'obra Sonatina.

Com a compositor va crear una gran obra de música simfònica i prop de 30 sardanes; com a intèrpret era un excel·lent violinista i també clarinetista, i un remarcable instrumentista del tible..

Narcís Costa i Horts va morir a Girona el 31 d'octubre de 1990.

Publicat a "Butlletí Sardanista", de Mataró. 1991.

Estrena de "El Pessebre". Drets: Joan Alavedra, Narcís Costa, Pau Casals i Enric Casals.

Estrena de "El Pessebre". D'esquerra a dreta: dret, Enric Casals, asseguts, Pau Casals i Joan Alavedra; dret, Narcís Costa.

Estrena de "El Pessebre". Narcís Costa i la soprano Irma González, saludant al final de l'audició.

Index