Aquarel·les realitzades durant els viatges


Suïssa

Dinamarca

Finlàndia

Suècia

Bèlgica

França

Marroc

Noruega

Espanya


Índex