Centre Bonastruc ça Porta
Del 7 de maig al 30 de juny 2011.

L'exposició Entropies recull dues experiències de Toni Moranta sobre la temàtica de la posidònia:

En primer lloc, el treball que ha realitzat utilitzant directament la planta de la Mediterrània, que se'ns presenta encolada damunt restes de mobiliari i, en ocasions, combinada amb vidre.

S'aconsegueix, així, un joc de gradacions, de llums i ombres, de presències i absències, on els espais buits signifiquen tant com els ocupats. En la concepció de cada peça és fonamental l'ordre que ha introduït la mà de l'artista ja des de l'inici del procés, i que es contraposa amb l'ordre natural: la neteja de les boles de posidònia, la classificació i agrupació per mides, la fixació sobre el suport...

A la segona part de la mostra, Toni Moranta realitza una abstracció de la posidònia mitjançant la tècnica de la combustió. Paradoxalment, el caos molecular que origina el foc aconsegueix que sembli que les plantes retornen a l'ordre en el qual es trobaven al seu propi medi. Les formes es combinen de manera aleatòria, sense tenir en compte la seva dimensió i recuperen la llibertat a l'hora d'ocupar l'espai. Donat que el suport no és completament rígid, es fa palesa la sensació de moviment: ben igual que si es deixessin dur pel balanceig de les ones.

Ordre imposat per la intervenció humana i ordre natural, tendència al caos de l'Univers, entropia... Els camins de la física i la biologia, de la mà de Toni Moranta, troben un punt de confluència en l'art i obrin una via de pensament i reflexió envers la Terra i el seu futur.

Mª Àngels Moyà
(Text de l'exposició)


[Centre Bonastruc ça Porta]Cartell de l'exposició

Back-Index